กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง

        - Crepe Rubber Click

        - STR-5L Rubber Click

        - ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) Click

        - Skim Block Rubber Click

  • สารวัลคาไนซ์ (Vulcanizing agent)

        - กำมะถัน (Sulfur) Click

        - MBT (M) Click

        - MBTS (DM) Click

        - CBS (CZ) Click

        - DPG (D) Click

        - TBzTD Click

        - TBBS (NS, NZ) Click 

        - TMTD Click 

        - PEG4000  Click

        - Stearic Acid Click

        - BHT Click

        - TMQ (RD) Click

        -  6PPD (4020) Click

        - คาร์บอน แบล็ค (Carbon Black) Cilck

        - ซิลิก้า (Silica) Cilck

        -  แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) Click

        - ทัลคัม (Talcum) Click

        - แบเรียมซัลเฟต (Barium Sulphate) Click

        - คาโอลีน  (Kaolin) Click

        - ไชน่าเคลย์ (China Clay) Click

        - ผงถ่านบด  (Shell Powder) Cilck

        - Zinc StearateCilck

         - Aromatic Oil Cilck

         - Parafinic Oil Click

         - White Oil Click

 

สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยาง สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมสี สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปาล์ม
สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นบางจาก สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและสิ้นเปลือง สินค้ากลุ่มเคมีบำบัดน้ำเสีย