กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันและสิ้นเปลือง

                                

หมวดผ้าทำความสะอาด หมวดถุงมือ หมวดผ้าปิดจมูก
 ผ้าเย็บวนคละสี  ถุงมือผ้าทอ 400 กรัม  ผ้าปิดจมูก 2 ชั้น
 ผ้าเย็บวนขาวล้วน  ถุงมือผ้าทอ 500 กรัม  ผ้าปิดจมูก 3 ชั้น
 ผ้าชิ้นคละสี  ถุงมือผ้าทอ 600 กรัม  หน้ากากอนามัย 
 ผ้าชิ้นขาวล้วน  ถุงมือผ้าทอ 700 กรัม