กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง

         - Sulfur 350 Mesh Click

        - Sulfur 450 Mesh Click  

         - MBT (M) Click

         - MBTS (DM) Click

         - CBS (CZ) Click

         - DPG (D) Click

         - TBzTD Click

         - TBBS (NS, NZ) Click 

         - TMQ (RD) Click

         - 6PPD (4020) Click

         - BHT (264/T501) Click

         - ซิลิก้า (Silica) Cilck

         - แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) Click

        - ทัลคัม (Talcum) Click

        - แบเรียมซัลเฟต (Barium Sulphate) Click

        - คาโอลีน  (Kaolin) Click

        - ไชน่าเคลย์ (China Clay) Click

         - Aromatic Oil

         - Parafinic Oil

         - White Oil